Visi
“Berserikat untuk mendapatkan keberkahan & keberlimpahan demi kejayaan islam.”

Misi